De Kreek-Premiumzorg GGZ

Oostburg, Terneuzen, Sas van Gent, Hulst

sinds 1999

Over De Kreek-Premiumzorg GGZ

Wij zijn een kleinschalige, gespecialiseerde instelling in Zeeuws-Vlaanderen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen en ouderen, kinderen, jeugd en jongvolwassenen met psychische problemen. Wij bieden kortdurende, generalistische behandelingen als het kan en langer durende, specialistische behandelingen indien nodig. Onze instelling is een erkende opleidingsinstelling.

De Kreek-Premiumzorg is een instelling in het kader van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa). Dat betekent dat de zorg die wij bieden in aanmerking komt voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet. De zorg aan kinderen en jeugd wordt vergoed door de gemeente waar u woont.

Visie

Wij leveren een betrokken, toegankelijke en deskundige zorg, klantvriendelijk en dichtbij, zoals wij willen dat familie of wij zelf behandeld zouden worden. We streven naar aanvaardbare wachttijden, afgestemd op de noden van clienten en waarbij wij inspelen op de maatschappelijke realiteit. We willen spaarzaam omgaan met beperkte (maatschappelijke) middelen, zonder winstoogmerk. We hanteren een respectvolle bejegening van clienten, collega's en verwijzers, vanuit een humanistisch ethisch kompas, introspectief en reflectief.

Visie