Behandelrelatie

Ieder van ons werkt met een door haar of zijn beroepsvereniging omschreven beroepscode. De belangrijkste punten daarin zijn:

  • De therapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen
  • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Informatie kan alleen worden verstrekt na uw toestemming
  • De therapeut is verplicht u te informeren betreffende wat hij denkt dat er met u aan de hand is en over de behandeldoelstellingen
  • Uw gegevens worden in uw dossier bewaard, alleen medebehandelaars hebben recht op inzage
  • U heeft recht op inzage in of kopie van delen van uw dossier
  • Na afloop van de therapie wordt het dossier volgens de wettelijke eisen gedurende minimaal 20 jaar bewaard. Op uw verzoek kan het dossier echter eerder worden vernietigd. Hiervoor dient u een schriftelijke en ondertekende aanvraag in, die 20 jaar wordt bewaard