Werkwijze

In enkele gesprekken gaan wij met u na wat uw klachten en hulpvraag zijn. De gesprekken worden soms aangevuld met psychologisch testonderzoek. Na deze intakefase wordt in overleg besloten welke therapievorm bij welke medewerker het beste bij uw problemen zal aansluiten. Er wordt met u een behandelplan besproken: dit betreft het doel van de behandeling, de manier waarop dat doel bereikt kan worden en een inschatting van de mogelijke duur van de behandeling. Wij werken samen met enkele psychiaters waar consultatie mogelijk is voor medicamenteuze behandeling.

Bij afronding van de behandeling wordt de terugvalpreventie besproken. Uw directe omgeving (partner, gezinsleden) kan worden betrokken bij de behandeling als u en uw behandelaar dat wenselijk vinden.

Behandelmogelijkheden

De meest voorkomende behandelmogelijkheden zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Inzichtgevende psychotherapie
  • EMDR
  • Steunend-structurerende psychotherapie
  • ACT
  • (groeps)schematherapie
  • E-Health
  • Lotgenotencontact Mentaal Vitaal

Wij passen de zorgstandaarden toe die u kunt vinden op www.ggzstandaarden.nl. De clientversies kunt u vinden op www.thuisarts.nl.

Informatie-uitwisseling verwijzers

Met uw instemming wordt informatie verstrekt aan uw verwijzer. Na het afsluiten van de behandeling een eindverslag met daarin het verloop van de behandeling en behaalde resultaat.